Memet Fuat Yayıncılık Ödülü 2010

Mitoloji kahramanları çocukların dilinden konuşuyor!

Eski Anadolu uygarlıklarının izini süren “mavi yolculuk”ları başlatanlardan, hümanist anlayışın ülkemizde yaygınlaşmasına öncülük etmiş arkeolog, filolog ve düşünür Azra Erhat, çocuklara Çanakkale yöresinin söylencelerini anlatıyor. Editörlüğünü Semih Gümüş’ün üstlendiği, Müren Beykan’ın yayına hazırladığı ve farklı okuma deneyimlerini gençlerle buluşturmayı amaçlayan Köprü Kitaplar koleksiyonunun altıncı kitabı Troya hakkındaki söylenceleri yalın bir dille aktarıyor. Ülkemizi tanıma, tarihimize sahip çıkma ve saygı duyma bilincinin gelişmesine yardımcı olacak bir kaynak niteliğindeki kitabın girişinde, Çanakkale Boğazı’nın söylenceleri ve Troya’nın bulunuşu; sonrasında, ünlü Paris ve Helene söylencesiyle başlayan destan bölümü yer alıyor. Kitap, 2000 yılında kaybettiğimiz usta karikatürcümüz Ferruh Doğan’ın özgün desenleriyle bezeli. 2010 Memet Fuat Yayıncılık Ödülü ile taçlanan Köprü Kitaplar koleksiyonunun her bir kitabı ise birbirinden doyurucu edebiyat okumaları sunuyor.

Konu Özeti

Ünlü Anadolulu tarihçi ve ozan Homeros’un İlyada destanında on yıl sürdüğü anlatılan Troya Savaşı filmlere konu olmuş, hakkında pek çok kitap yazılmıştır. Azra Erhat’ın, Homeros’un ünlü İlyada ve Odysseia destanlarının ozan A. Kadir’le birlikte yaptığı şiirsel çevirisi de, Yunan ve Roma mitolojilerini açıklayan Mitoloji Sözlüğü (1972) de alanlarında hâlâ en yetkin kaynaklar sayılmaktadır. İlk kez 1981’de yayımlanan Troya Masalı, Erhat’ın çocuklara Anadolu destanlarını sevdirme çabasının ürünü.

“İlk kez 1981”de Troya Masalları adıyla yayımlanan bu anlatının, Azra Erhat”ın yazmazsa yapamayacağı kitaplarından olduğuna inanıyorum. Çünkü Ege uygarlığı Anadolu uygarlığıyla öylesine iç içe geçmiş ve bütünleşmiştir ki, Troya ile ilgili her şey, Anadolu”nun karanlık tarihini aydınlatacak gerçek hikâyelerle doludur.” Semih Gümüş

>> Etkinlik dosyası gunisigiYOU.com‘da! >>

Azra Erhat

1915’te İstanbul’da doğan Azra Erhat, ilk ve ortaöğretimini Brüksel’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni bitirdikten sonra Klasik Filoloji Bölümü’nde asistanlık yaptı ve 1946’da doçent oldu. 1949-1956 yılları arasında Yeni İstanbul ve Vatan gazetelerinde yazıları yayımlandı. Uzun yıllar Milletlerarası Çalışma Bürosu Kütüphanesi’nde çalışan Erhat, Fransızca, Almanca, İngilizce, Latince ve özellikle Yunanca’dan yaptığı çevirilerle tanındı. İlyada ve Odysseia destanlarının yanı sıra Eski Yunan düşünürlerinin eserlerini Türkçe’ye çevirdi. Başka pek çok çevirisi dergilerde yayımlandı. İlyada‘nın birinci cildiyle 1959 Habip Edip Törehan Ödülü’nü, üçüncü cildiyle 1961 Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü’nü kazandı. Hümanist anlayışın savunucusu ve öncülerinden biri olduğu gibi, Halikarnas Balıkçısı ve Sabahattin Eyüboğlu’yla birlikte, eski devamı için tıklayınız