Eğitimde Edebiyat Seminerleri

15. Eğitimde Edebiyat Semineri 2022 ilkbaharında…

Günışığı Kitaplığı’nın her branştan ve düzeyden öğretmenler, kütüphaneciler ve eğitim yöneticileri için düzenlediği 15. Eğitimde Edebiyat Semineri’nin programı Aralık 2021’de açıklanacak.

Nisan 2021’de düzenlenen son seminer için…

Seminerler hakkında

Bugüne dek binlerce eğitimciye ilham veren, “eğitimde edebiyat” ve “yaratıcı okuma uygulamaları” gibi temel kavramları örnekleyen tamgünlük seminerler ülkenin dört bir yanından katılımcıları edebiyat çatısı altında buluşturuyor.

Seminerlerde her yıl, çağdaş edebiyatımızın sevilen yazarları, sanatçılar ve akademisyenler, değerli birikimlerini eğitimcilerle paylaşıyor. Okuma kültürü, yaratıcı okuma uygulamaları, kitap seçimi, çağdaş çocuk ve gençlik edebiyatı gibi birçok önemli başlıkta mesleki gelişim sağlanıyor. Bugüne dek seminerlerimizde; Selim İleri, Müge İplikçi, Behçet Çelik, Ahmet Mümtaz Taylan, Buket Uzuner, Behiç Ak, Karin Karakaşlı, Haydar Ergülen, Ahmet Ümit, Neslihan Önderoğlu, Osman Şahin, Gonca Özmen, Ali Poyrazoğlu, Betül Çotuksöken ve Cevat Çapan gibi isimler konuşmacımız oldu.

Seminerlerin büyük ilgi gören “Yaratıcı Okuma Uygulamaları” oturumlarında, öğrencilerini çağdaş edebiyatla buluşturmanın yeni ve yaratıcı yollarını arayan eğitimciler, deneyimlerini, çıkarsamalarını ve önerilerini meslektaşlarıyla paylaşıyor. Öğretmen ya da kütüphanecilerin, çalıştıkları kurumlarda, çocuklarla bizzat yaptıkları yaratıcı okuma uygulamalarını sundukları oturumlar bulunuyor. Bu oturumlarda katılımcının, gün boyunca izledikleri sayesinde edebiyat duygusu ve hevesiyle dolmasını, aslında tek başına bile neler neler yapabileceğini fark etmesini, pratik yöntemlerle donanmasını hedefliyoruz.

Gelenekselleşen seminerler 2015 yılından beri FMV Işık Okulları’nın desteğiyle ücretsiz gerçekleşiyor. Geçmiş seminerlerin tüm içeriğine Keçi’den ücretsiz ulaşmak mümkün.
keciedebiyat.com

Neden Eğitimde Edebiyat Seminerleri?

  • Okuma kültürü, çağdaş çocuk ve gençlik edebiyatı, kitap seçimi gibi birçok başlıkta mesleki gelişim sağlanıyor.
  • Edebiyat ustalarının edebi yolculukları ve deneyimlerinden ilham veren çıkarsamalar ediniliyor.
  • Uzman akademisyenler ve editörler, edebiyat kitaplarının işlevi ve işlenmesi üzerine yeni bağlamlar, pratik yollar öneriyor.
  • Eğitimciler, gerçekleştirdikleri yaratıcı okuma uygulamaları sayesinde meslektaşlarına yeni okuma biçimleri örnekliyor.
  • Kütüphaneciler ve öğretmenler birlikte çalışabilme olanaklarını ve yollarını keşfediyor.
  • Türkiye’den ve dünyadan güncel, ortak, önemli temaları işleyen edebiyat eserleri hakkında farkındalık kazanılıyor.
  • Etkin ve eleştirel okuma, metin çözümlemesi, yaratıcı yazma gibi temel becerileri geliştirici çalışmalar paylaşılıyor.
  • Kitaplar yoluyla felsefi sorgulama ve düşünce eğitimi kazandırma olanakları artıyor.
  • Meslektaşlar arası sinerji ve etkileşim yükseliyor.

Scroll to Top