Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı anlatan kitaplar!

Kitapları incele

SKA Yayıncılar Sözleşmesi nedir?
SKA Yayıncılar Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler’le Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin (IPA) işbirliğiyle hazırlandı. 2015’te kabul edilen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA), sağlıktan toplumsal cinsiyet eşitliğine, eğitimden inovasyona kadar çeşitli alanları kapsıyor. 17 amaç, dünya genelinde bu konulardaki çabaları harekete geçirmeyi, her türlü yoksulluğu sona erdirmeyi, eşitsizliklerle ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi ve tüm bunları yaparken kimseyi geride bırakmamayı öngörüyor.

Neden “iklim krizi” amacı?
İklim değişikliğinin etkileri milyonlarca insanı yerinden ediyor, yoksulluğa ve açlığa sürüklüyor. Sağlık ve eğitim gibi en temel hizmetlere erişimlerini engelliyor, eşitsizlikleri artırırken çatışmaları körüklüyor. Günışığı Kitaplığı, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar’ın 13. maddesi olan İKLİM EYLEMİ’ni gerçekleştirmeyi hedefliyor. Çünkü iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle mücadele etmek için acil eyleme geçmek, hem hayatları ve geçim kaynaklarını kurtarmak için bir zorunluluk hem de diğer hedefleri gerçeğe dönüştürmenin biricik anahtarı.

Neler yapıyoruz?
SKA Yayıncılar Sözleşmesi’ni Türkiye’de imzalayan ilk yayınevi olarak, düzenlediğimiz seminer ve konferanslarla sektörümüzü iklim eylemi konusunda bilgilendiriyor, örnekler yaratıyoruz. Yayınevimizin ve çalışanlarımızın faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonu azaltmak amacıyla sera gazı envanteri ve azaltım yol planı çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu tarihsel sorumluluğu, yayıncılık sektörüne ve tüm paydaşlarına her vesileyle hatırlatıyor, bize katılmaya davet ediyoruz.

Scroll to Top
Scroll to Top