zeynepcemalioykuyarismasilogo

2016 teması ADALET

Son başvuru 18 MAYIS 2016

Tema cümlesi “Kara gözlerinde şimşekler çakıyordu.”
Zeynep Cemali’nin Ben, Çınar Ağacı ve Pufböreği kitabından.

 

2016 Seçici Kurulu 
Cemil Kavukçu
Karin Karakaşlı
Nazlı Eray
Yusuf Çotuksöken
Müren Beykan, Dr.

 

KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışmaya Türkiye genelinde tüm ilköğretim kurumlarının 2015-2016 öğretim yılında 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyan öğrencilerinin katılım hakkı vardır.

2. Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.

3. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.

4. Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.

5. Öykü Türkçe dilinde yazılmalıdır.

6. Öykü “adalet” temasında yazılmalıdır. Verilen kılavuz cümlenin öyküde kullanılması gerekli değildir.

7. Öykü A4 boyutunda dosya kâğıdına, tercihen bilgisayarda 12 punto “Times New Roman” yazı karakteriyle ya da okunaklı el yazısıyla yazılmalıdır.

8. Öykünün uzunluğunun 1.5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az, dört (4) A4 sayfadan fazla olmaması önerilir.

9. Öykü adı ve öyküyü yazan öğrencinin adı, öykünün başında belirtilmelidir.

10. Öykünün posta veya e-posta yoluyla tek (1) kopya gönderilmesi yeterlidir. 11. Yarışmaya son başvuru tarihi 18 Mayıs 2016’tir.

12. Başvuruda bulunacak olan öğrencilerin öykülerinin en son sayfasında öğrencinin adı soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, okulunun adı, sınıfı, okul adresi ve telefon numarası, yatılı ise kaldığı yurdun adresi ve telefonu, ev adresi, telefonu varsa e-posta adresi belirtilmeli; Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na daha önce katıldıysa, katılım yılı yazılmalıdır. Ayrıca öğrencinin ilgili öğretmeninin adı soyadı, cep telefonu ve e-posta adresi eklenmelidir.

13. Başvuruların şartnameye uygunluğu, Günışığı Kitaplığı raportörleri tarafından denetlenir.

14. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküler ön elemeden geçirilerek, seçici kurul tarafından değerlendirilir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülüğe değer görülen öğrencilere ve ilgili öğretmenine ödülleri İstanbul’da düzenlenecek ödül töreninde verilecektir. İlk üç derecenin yanı sıra, seçici kurul uygun gördüğü öykülere özel ödüller verebilir. Bunların dışında, dikkat çeken öyküler de Günışığı Kitaplığı tarafından hazırlanan ve ücretsiz dağıtılan Ödüllü Öyküler kitabında yer alır.

15. Yarışmaya gönderilen öykülerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak Günışığı Kitaplığı’na geçmiş olduğunu, yarışmaya katılanlar kabul ve beyan ederler. Dolayısıyla Günışığı Kitaplığı, yarışmaya katılan öyküler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan öykülerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak Günışığı Kitaplığı’na ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.

16. Önceki yıllarda Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na katılarak dereceye girmiş öğrenciler, farklı bir öyküyle de olsa, yarışmaya tekrar katılamazlar. Ödüllü Öyküler kitabına öyküleri “okumalık” olarak seçilen öğrenciler yarışmaya farklı öykülerle tekrar katılabilir.

17. Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

18. Yarışmaya katılan öyküler üzerinde, seçici kurul tarafından gerek görüldüğü takdirde editörlük çalışması yapılabilir, fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren öyküler değerlendirme dışı bırakılabilir.

19. Günışığı Kitaplığı’na son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

20. Ödül almaya hak kazanan öyküler 2016 yılı Eylül ayı içinde ilan edilecektir.

21. Öyküleri ödüle değer görülen öğrencilere 1 adet tablet ve Zeynep Cemali kitapları seti armağan edilerek, sertifika verilecektir.

22. Ödül kazanan tüm öğrencilerin başvurularında bildirdikleri öğretmenlerine, öğrencilerini edebiyat sevgisi aşılayarak destekledikleri için birer teşekkür sertifikasıyla birlikte Zeynep Cemali kitapları seti ve okul kütüphanelerine de 20 kitaptan oluşan bir Günışığı Kitaplığı seçkisi armağan edilecektir.

23. Postadaki gecikmeler ya da teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurulardan Günışığı Kitaplığı sorumlu değildir.

24. Yarışma koşullarıyla ilgili bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için başvuru sahipleri, Günışığı Kitaplığı’yla aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirler.

 

İLETİŞİM 

Yetkili: Merve Özcan Kaynak
Telefon: 0212 212 99 73 – 0530 280 89 04
E-posta: yarisma@gunisigikitapligi.com

 

BAŞVURU

Postayla
Günışığı Kitaplığı Zeynep Cemali Öykü Yarışması
Profilo Plaza, Cemal Sahir Sok. 26/28 B3
Mecidiyeköy 34387 İstanbul

E-postayla
yarisma@gunisigikitapligi.com

ZCEG 2015 LOGO_KISA


ÖDÜL TÖRENİ

Yarışmanın ödül töreni Günışığı Kitaplığı tarafından sonbaharda gerçekleştirilecek Zeynep Cemali Edebiyat Günü kapsamında İstanbul’da yapılacaktır. Ödül törenine İstanbul dışından katılacak öğrenciler, velileri ve öğretmenleri, Günışığı Kitaplığı’nın davetlisi olarak İstanbul’da ağırlanacaklar; ulaşım ve konaklama giderleri Günışığı Kitaplığı tarafından karşılanacaktır.

 

Facebook Instagram Twitter Youtube