Mine Soysal - Patikalardan

Neden Eğitimde Edebiyat Seminerleri?

7 Mart’ta öğretmenler ve kütüphaneciler için sekizincisini düzenleyeceğimiz Eğitimde Edebiyat Seminerlerini başlatmamızın ve 2010 yılından beri kararlılıkla sürdürmemizin nedeni, Aralık 2009’da Ankara’da toplanan 5. Ulusal Yayın Kongresi’nin kararlarıydı. Bizi harekete geçiren; Cumhuriyet tarihimizde ilk kez yayıncılık meslek örgütleri, ilgili tüm STK’lar, Kültür Bakanlığı ve MEB’in eşgüdümünde çok geniş bir katılımla gerçekleşen bu önemli kongredeki Çocuk ve Gençlik Kitapları Komisyonu’nun devrim niteliğindeki tanımları ve kararlarından bazılarını hatırlatmak isterim:

Yayıncıya düşen sorumluluğa ilişkin… “Çocuk ve gençlik kitapları yayıncıları, nitelikli çocuk ve gençlik kitapları hazırlayıp yayımlamakla yükümlüdür; günümüz çocuğunun okuma gereksinimlerine uygun, farklı zevklere seslenen, farklı temalar ve içeriklerde kitaplar yayımlamalıdır. Yayıncı; hangi çocuğa, hangi metni, hangi gerekçeyle yayımladığının bilincinde olmalıdır.” (Madde B.1)

Eğitimcinin mesleki gelişimine yönelik… “MEB, STK, meslek örgütleri ve üniversitelerle işbirliğiyle çocuk ve gençlik kitapları üzerine sertifika programları hazırlanmalı, sınıf, rehber ve Türkçe öğretmenleri öncelikli olmak üzere tüm öğretmenlerin bu programlara katılmaları teşvik edilmelidir.” (Madde E.5)

Okulları, çağdaş edebiyatla buluşturmak için… “MEB ve yayıncı işbirliğiyle, okullarda yazarları ve illüstratörleri öğretmen ve öğrencilerle daha sık buluşturacak organizasyonlar yaygınlaştırılmalı, bunları engelleyici tutum ve yaklaşımlar ortadan kaldırılmalıdır.” (Madde E.8)

Yaratıcı okuma uygulamalarına dikkati çeken… “Okuma saati uygulamalarının, yasak savma ya da aşırı zorlama şeklinde değil, birlikte yaratıcı okuma etkinlikleri şeklinde geliştirilmesi, okumayı sevdiren, özendiren yaratıcı projelerin ve örnek modellerin ivedilikle oluşturulması ve hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.” (Madde E.7)

Edebiyat okuma hak ve özgürlüğüne dair… “Çocuklara ve gençlere; kitaba ulaşma, kitap edinme, okumayı deneme ve kendi öznel alanında kitabı sevme ya da reddetme hakkı tanımlanmalı ve uygulanmalıdır.” (Madde D.1)

***

Sadece bu nedenler bile Günışığı Kitaplığı’nın, 6 yıldır sosyal sorumluluk bilinciyle sürdürdüğü ve artık gelenekselleşen seminerleri düzenlemek için yeterli. Çünkü biz, çocukları ve gençleri nitelikli edebiyat kitaplarıyla buluşturmanın önemine; öğretmen ve kütüphanecilerin onları edebiyata yönlendiren büyük etkisine inanıyoruz.

Her branştan ve her düzeyden eğitimci ve kütüphanecinin mesleki gelişimini hedefleyen seminerler; okuma kültürümüzün gelişmesini, çocuk/genç okurun yaratıcı yollarla edebiyatla buluşmasını; nitelikli, çağdaş edebiyat kitaplarının seçimini ve eğitimde etkin kullanımını amaçlıyor.

Ülkenin dört bir yanından sadece öğretmen, kütüphaneci ve ilgili akademisyenlerin ücretsiz katılabildiği tamgünlük seminerlerde edebiyatımızın usta kalemleri ve akademisyenler konuşmalar yapıyor, engin deneyimlerini paylaşıyorlar. Katılımcılarına kuramsal altyapı kazandıran seminerlerde, eğitimcilerin sunduğu yaratıcı okuma uygulamaları, meslektaşlarına pratik ve etkili yeni yöntemler örnekliyor, yeni yollar öneriyor.

Edebiyatın iyileştiren, birleştiren zenginliğini paylaşmak, geleceğe sağlam köprüler atmak üzere, öğretmenleri ve kütüphanecileri 7 Mart’ta bekliyoruz.

5. Ulusal Yayın Kongresi Sonuçları Özet Kitapçığı’nı incelemek için: http://www.ulusalyayinkongresi.gov.tr/sonuc_bildirisi.pdf

5. Ulusal Yayın Kongresi Sonuç Bilgirgesi’ni okumak için: http://www.ulusalyayinkongresi.gov.tr/Sonuc_bildirgesi.html

Mine Soysal

Facebook Instagram Twitter Youtube