Çevirmen

Selahattin Dilidüzgün

1960 yılında Bursa’da doğan Selahattin Dilidüzgün, ilk ve ortaöğrenimini Bursa ve Almanya’da tamamladı. 1985 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği programından mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans çalısmasını, 1994’te tamamladığı “Yazın Eğitiminde Çocuk ve Gençlik Yazını” başlıklı doktora çalışması izledi. Türkçe Eğitim bilim dalında doçent olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanlığı’na getirildi. Halen aynı fakültenin dekan yardımcılığını sürdürmektedir.

Dilidüzgün’ün çalışmaları arasında edebiyat eğitiminde kuram ve uygulamalar, Türkçe ve edebiyat öğretmenlerinin yetiştirilmesi, çocuk edebiyatı gibi konular ağırlık noktasını oluşturmaktadır. Halen edebiyat öğretim yöntemleri, Türkçe öğretiminde çocuk kitaplarının kullanım alanları, okuma davranışı ve çocuk gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir.Almanca’dan Türkçe’ye pek çok kitap çeviren Dilidüzgün’ün ayrıca, Çağdaş Çocuk Yazını – Yazın Eğitimine Atılan İlk Adım ile İletişim Odaklı Türkçe Derslerinde Çocuk Kitapları adlı kitapları bulunmaktadır. Doç. Dr. Sedat Sever’le birlikte Okulöncesi Öğretmenliği Programı için Çocuk Edebiyatı adlı bir ders kitabı da hazırlamıştır.

Türkçeleştirdiği kitaplar

Scroll to Top
Scroll to Top