Batı’da çocuk edebiyatı sanayileşme, aydınlanma ve ulus devlet yaratma süreciyle bağlantılı olarak gelişirken; bizde, 19. yüzyılın ikinci yarısında (1860’lar), yenileşme hareketlerine paralel olarak çocuk edebiyatı oluşturma gayretleri başlar.

Yazının devamı için…

(Deliler Teknesi, Meltem Dağcı, 1 Ocak 2017)

Facebook Instagram Twitter Youtube