2006 yılından bu yana Türkiye’nin farklı bölgelerindeki halk kütüphanecilerinin eğitimine yönelik olarak düzenlenen Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerleri dizisinin 20.si ve sonuncusu 2-3 Kasım 2012 tarihlerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi halk kütüphanecilerinin katılımıyla Ankara’da gerçekleşti.

Bölgeleri üç ana tema altında üç kez dolaşan meslek içi eğitim projesi; devlet, üniversite, STK ve özel sektör işbirliğinin başarılı ve sürdürülebilir bir örneği olarak kalıcı sonuçlar verdi. Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Türk Kütüphaneciler Derneği, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye’deki Goethe Enstitüleri ve Günışığı Kitaplığı tarafından desteklenen seminerler dizisinin sonuncusunda yazar ve Günışığı Kitaplığı Genel Yayın Yönetmeni Mine Soysal “Çocuk ve Gençlik Kitapları Yayıncılığı ve Değişen Okur Profili” üzerine ilginç bir söyleşi gerçekleştirdi.

Facebook Instagram Twitter Youtube