cogem11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günışığı Kitaplığı, Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) tarafından gerçekleştirilen 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’na katıldı ve katılımcılara yönelik özel bir davet düzenledi.

Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) tarafından Cebeci Yerleşkesi’nde düzenlenen 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 5-7 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleşti. Çok sayıda bilim insanı, yazar ve çizerin buluşacağı sempozyumun onur konuğu, gülmece ve çocuk edebiyatının büyük ustası Muzaffer İzgü idi.

Danışma kurulunda görev aldığı sempozyuma “Çağdaş Çocuk ve Gençlik Edebiyatımızın Öğretimdeki Yansımaları” başlıklı bildirisiyle katılan Günışığı Kitaplığı Genel Yayın Yönetmeni Mine Soysal, “Çocuk Yayınlarını Değerlendirme” başlıklı oturumun başkanlığını yaptı. Yayınevinin yayın yönetmeni Müren Beykan da “Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yayıncılığında Çeviri Sorunları” başlıklı bildirisiyle sempozyumda yer aldı.

Katılımın ücretsiz olduğu 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nda temel amaç, çocukların ve gençlerin okuma kültürü edinebilmesi, okumayı bir yaşam biçimine dönüştürebilmesi için ailelere, okullara ve kurumlara düşen sorumlulukların açıklanması; çocukların ve gençlerin düşünen, duyarlı bireyler olarak yetiştirilmesinde önemli işlevleri olan edebiyat, müzik, resim, tiyatro gibi sanatsal uyaranların bilimsel düzlemde incelenmesiydi. Ülkemizde yayımlanan, 0-18 ve 18-24 yaşlarındaki çocuk ve gençlere seslenen edebiyat yapıtlarının dünkü ve bugünkü durumlarını bilimsel gelişmeler ışığında saptamak, sorunlarını belirlemek ve belirlenen sorunlara çözüm önerilerinin oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen oturumlara katılan yazarlar ve çizerler, aynı zamanda çocuk ve gençlik edebiyatı odaklı bakış açılarını, savlarını, yaşantı ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar.

Sempozyum, bu amaç ve hedefler kapsamında okuma kültürü, öğrenci-kitap etkileşimi, kütüphane kullanımı ve benzeri konularda 178 bildiriye, 55 atölye çalışmasına ve sanatçı söyleşisine ev sahipliği yaptı. Bunların yanında açıkoturumlar, imza saatleri, değişik yaş gruplarındaki öğrencilere yönelik yaratıcı drama, resim, karikatür atölye çalışmaları benzeri etkinlikler düzenlendi.

Günışığı Kitaplığı, sempozyum kapsamında katılımcılara bir de davet verdi. Sempozyumun ikinci günü, 6 Ekim Perşembe akşamı, yayınevinin kuruluşunun 15. yılını çocuk ve gençlik kitapları alanınının değerleri isimleriyle kutladığı kokteyl, Ankara, Sıhhıye’deki Cer Modern Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşti.

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM), çocuk ve gençlik edebiyatı çalışmalarının bilimsel düzlemde incelenmesi amacıyla, Ankara Üniversitesi bünyesinde, 28 Aralık 2009 tarihinde kuruldu. Ülkemizde, alana yönelik ilk üniversite yapılanması olan Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin öncelikli amacı; görsel ve dilsel birer uyaran olarak çocuğa-gence göre olan kitapların, çocukların-gençlerin gelişim süreçlerine ve onların okuma kültürü edinmelerine katkıları konusunda toplumu aydınlatıcı bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak.

Facebook Instagram Twitter Youtube