Günışığı Kitaplığı - Diğer Yazılar

Adnan Binyazar’dan #zceg5’e sevgi ve selamlarla…

Edebiyatımızın usta kalemi Adnan Binyazar, yurtdışında olduğu için katılamadığı 5. Zeynep Cemali Edebiyat Günü’ne ilişkin duygu ve görüşlerini, Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2015 ödüllülerini de kutladığı mesajıyla paylaştı.

Avrupa aydınlanmasının temeli, özgür iradeleriyle düşünenlerin bir araya gelip, kültür varlıklarını ortaya çıkarma çabasıyla atılmıştır. Latincenin egemenliğine son veren ulusal diller, halkın yaratıcı ürünleri bu çabayla ortaya çıkartıldı. Toplumlar, edebiyatlarını o birikimlerle yüceltiler, düşünceyi yaşamlarının temeli sayarak bir kültür çağı yaratmayı başardılar.

Günışığı Kitaplığı’nın, yıllardır süregelen etkinliklerle, önemli bir eğitim konusunu temel alarak, yurdun dört köşesinden öğretmenleri, kütüphanecileri, yazarları bir araya getirip bir tartışma ortamı yaratması, ülkemizde eğitimsel kurumlaşmanın önemli adımlarından biri sayılmalıdır. Eğitimin temel amaçlarından biri de, kuşaklar arasındaki boşluğu kapatarak onlar arasında üretimsel bir etkileşim kumak olduğuna göre, bunun somut örneği, elleri daha yeni kalem tutan gençlerin katıldığı Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na gelen ürünlerin okuyanı şaşırtan sanatsal düzeyidir.

Ağaç, kökeninden beslenir. Dal uçlarındaki göğertiler, yeni bir oluşumla gözünü günışığına açar. Yaşını başını almış yazarlarların, deneyimli eğitimcilerin; beyinlerinde yaratıcı bilincin yaprakları yeni yeni kıpırdayan gençlerle bir araya getirilmesine, ancak böylesine derinlikli bir oluşum örnek gösterilebilir.
Uzaklarda da olsam, kalbim, her an özlemini duyduğum bu yaratıcı eğitim ortamında atacaktır.

Sevgiyle, saygıyla

Adnan Binyazar

Facebook Instagram Twitter Youtube