Halk kütüphaneleri, çocuk kütüphaneleri, belediye ve okul
kütüphanelerinin yararlanabileceği projelerimiz...

MARC Kayıtlarımız
Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerleri
Çocuklar İçin Kütüphane Projesi