PROGRAMUntitled-1

09:30    Kayıt ve ikram

10:00    Açış Konuşmaları

10:00    Çocuk Edebiyatına Genel Bir Bakış
              Necdet Neydim, Yrd. Doç. Dr.

11:05    Okuma Kültürü, Eğilimler ve Kitap Seçimleri
              Mine Soysal

12:00    İkram

12:15    MEF Öğretmenlerinin Uygulama Sunumları
              Öğretmen ve Öğrencisinin Kitapla ve Edebiyatla Buluşması İçin
              Çağdaş Yaklaşımlar

14:15    Uygulama Sunumları (Soru-Cevap)